projekt


Relax i halvskugga
En stor platt gräsyta behövde nytt liv. Man önskade någon form av plantering och mer liv åt denna annars outnyttjade yta. På plats fanns en högrest och nyplanterad hängblodbok. En stor plantering ritas, där blodboken får sätta tonen. Till planteringen kopplas även funktion, i form av integrerad viloplats i halvskugga. Den yttre formen utgörs av raka linjer och avgränsas med marksten. Markstenen läggs i våg med gräsyta för att minimera arbete med gräskanter. Tomten har robotgräsklippare. De inre formerna utgörs av mjuka linjer såsom en böljande gång av trampsten samt viloplatsens runda form. Viloplatsen avgränsas av kantstål och markytan / golvet belägges med singel. Växtvalen är delvis av asiatiska inslag för en vilsam känsla samt utefter kunds favoritlista. Tak och väggar utgörs av bla prydnadskörsbär (för sin parasollform och tidiga vårblomning), högresta bambu, japanska lönnar och prydnadsgräs.  En hängkatsura bakom sittplats ger skön formharmoni med hängblodbok samt utgör med tiden ett spännande krypin för gästande barn.
Vartefter träden växer till sig, kommer det råda varierande förutsättningar inom planteringen. Perenna växter väljs och placeras med hänsyn till detta. I soligt läge skapar den lila anisisop och vitblommande buskros en skön färgskala tillsammans med rödbladiga träd. Till mer skuggiga lägen väljs vitbrokig hosta och majbräken (en sorts ormbunke) med röda stammar. På botten murgröna och alunrot som trivs i såväl skugga som sol. Till trädgårdsritningen får kund fullständig växtlista samt inspirationskollage med bilder på respektive växter. Anläggning samt uppdatering fortlöpande.

 

Cottage garden möter Medelhav

En stor trädgård behövde flera rum och funktioner. Övergripande översyn och förbättring av befintliga planteringar samt i förväg planerade runda strukturer, 4 st a 25 kvm vardera skulle fyllas med prunkande växtlighet. Läget är övervägande soligt, med delvis vandrande skugga. Träd, prydnadsgräs och formklippta gröna klot och koner bildar ett stadigt skelett som ger skön struktur även på vintern. Fjärilsmagneter i form av salvia, kantnepeta och anisisop används flitigt. Masseffekten blir påtaglig. Som vävare för att binda ihop de stora planteringarna används ett lägre prydnadsgräs. Vitblommande pioner avlöses av lika vita buskrosor. En kulle vallar in ena delen av trädgården och förses med ett stort antal prydnadsgräs med gracilt växtsätt. Även här blir masseffekten påtaglig då plantorna fått några år på sig att växa ihop. 
 

Omstrukturering hos trädgårdsälskare

Denna trädgård genomsyras av sin ägares gedigna intresse för växter. Här fanns redan en vacker och genomtänkt struktur med sköna former. Antalet växtval hade blivit många och utspridda, vilket gav en spretig känsla och där en del växter hamnat på icke gynnsam plats. Planteringar ritas om med i huvudsak bibehållna yttre former. Innehållet i planteringarna flyttas delvis och omgrupperas utifrån platsens förutsättningar. Nya växter föreslås och ritas in. Rätt växt på rätt plats och i rätt förhållande till varandra, ger frodighet och skön känsla av lugn och balans. Till ritningar bifogas växtlistor och inspirationsbilder. 

Välkomnande entre' i färg
Efter några års renovering behövde denna kund hjälp med att få till en skön entre'.  Önskemålet var en hel del färg och närliggande cykel/moped parkering. Man behövde även ett visst insynsskydd för ett sovrum. Vid sidan om entre'n finns en hörna dit vårens första solstrålar letar sig och som badar i skön morgonsol om sommaren. Detta vill man även ta tillvara på. Husets entre' ska kunna nås från både gata och bilplats. Här planeras gångar från två håll som mjukt sammanstrålar framför huset. Mellanrummen blir till böljande rabatter med mellanhöga och solälskande perenner samt solbadande singelyta med plats för cafe' möbel där kaffekoppen eller morgonfilen kan njutas. Träd integreras i rabatterna vilket skapar tak och en känsla av trygghet. Trädens höjd väljs med omsorg för att ge ett skönt insynsskydd till sovrum. Cyklar och moped får en ordentlig parkering i pergolaform och under tak klätt med sedumväxter. Väggar till detsamma blir i form av smala, liggande ribbor där vitblommande skogsklematis ger skön kontrast mot svart färg. Cykelparkering omges av rabatt som blir naturlig och mjuk övergång mot gräsmatta. Till trädgårdsritningen får kund komplett växtlista och inspirationskollage med bilder på respektive växter. Anläggning och bilduppdatering fortlöpande.