projekt


Relax i halvskugga
En stor platt gräsyta behövde nytt liv. Man önskade någon form av plantering och mer liv åt denna annars outnyttjade yta. På plats fanns en högrest och nyplanterad hängblodbok. En stor plantering ritas, där blodboken får sätta tonen. Till planteringen kopplas även funktion, i form av integrerad viloplats i halvskugga. Den yttre formen utgörs av raka linjer och avgränsas med marksten. Markstenen läggs i våg med gräsyta för att minimera arbete med gräskanter. Tomten har robotgräsklippare. De inre formerna utgörs av mjuka linjer såsom en böljande gång av trampsten samt viloplatsens runda form. Viloplatsen avgränsas av kantstål och markytan / golvet belägges med singel. Växtvalen är delvis av asiatiska inslag för en vilsam känsla samt utefter kunds favoritlista. Tak och väggar utgörs av bla prydnadskörsbär (för sin parasollform och tidiga vårblomning), högresta bambu, japanska lönnar och prydnadsgräs.  En hängkatsura bakom sittplats ger skön formharmoni med hängblodbok samt utgör med tiden ett spännande krypin för gästande barn.
Vartefter träden växer till sig, kommer det råda varierande förutsättningar inom planteringen. Perenna växter väljs och placeras med hänsyn till detta. I soligt läge skapar den lila anisisop och vitblommande buskros en skön färgskala tillsammans med rödbladiga träd. Till mer skuggiga lägen väljs vitbrokig hosta och majbräken (en sorts ormbunke) med röda stammar. På botten murgröna och alunrot som trivs i såväl skugga som sol. Till trädgårdsritningen får kund fullständig växtlista samt inspirationskollage med bilder på respektive växter. Anläggning samt uppdatering fortlöpande.


 

Cottage garden möter Medelhav

En stor trädgård behövde flera rum och funktioner. Övergripande översyn och förbättring av befintliga planteringar samt i förväg planerade runda strukturer, 4 st a 25 kvm vardera skulle fyllas med prunkande växtlighet. Läget är övervägande soligt, med delvis vandrande skugga. Träd, prydnadsgräs och formklippta gröna klot och koner bildar ett stadigt skelett som ger skön struktur även på vintern. Fjärilsmagneter i form av salvia, kantnepeta och anisisop används flitigt. Masseffekten blir påtaglig. Som vävare för att binda ihop de stora planteringarna används ett lägre prydnadsgräs. Vitblommande pioner avlöses av lika vita buskrosor. En kulle vallar in ena delen av trädgården och förses med ett stort antal prydnadsgräs med gracilt växtsätt. Även här blir masseffekten påtaglig då plantorna fått några år på sig att växa ihop. 
 

Omstrukturering hos trädgårdsälskare

Denna trädgård genomsyras av sin ägares gedigna intresse för växter. Här fanns redan en vacker och genomtänkt struktur med sköna former. Antalet växtval hade blivit många och utspridda, vilket gav en spretig känsla och där en del växter hamnat på icke gynnsam plats. Planteringar ritas om med i huvudsak bibehållna yttre former. Innehållet i planteringarna flyttas delvis och omgrupperas utifrån platsens förutsättningar. Nya växter föreslås och ritas in. Rätt växt på rätt plats och i rätt förhållande till varandra, ger frodighet och skön känsla av lugn och balans. Till ritningar bifogas växtlistor och inspirationsbilder. 

Mindre park i staden uppdateras.

Under min arbetsledarutbildning hade jag under en av LIA perioderna, i uppdrag att gestalta, planera och leda arbetet med uppdatering av en av stadens mest centrala parker. Ståndorten är solig, torr och jorden sandblandad med relativt hög halt sand.
Tre växtbäddar på 30 kvm samt en sarg som omger parken skulle fyllas med nytt liv. Kring parken råder hög aktivitet och stannar man inte för att slå sig ner på en bänk, passerar man eller åker förbi med bussen. Min tolkning blev att platsen behövde ett upplivande blickfång med samtidigt vara ett bidrag till ro och vilsamhet. Efter diger jordförbättring fylldes de med solälskande perenner med blomning i ljuslila, rosa samt mörkt röda toner som älskas av våra livsviktiga pollinatörer. Stenkyndel, solhattar, salvia, kärleksört och blodtopp för att nämna några. Som uppstickare och stabila element med stort året runt värde finns härdigt prydnadsgräs (höstälväxing) och vintergröna thuja klot på stam. I sargen runt parken uteslutande krypmalört som även återfinns i enstaka grupper i de större växtbäddarna. På platsen finns sedan tidigare bergbambu och rådhusvin på stolpar.
Nedan syns före och efter bilder. Planterat oktober 2018. Beräknad marktäckning redan säsong 2019.