tjänster


Vi startar med ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte. Jag utför konsultationer, idéskisser, skalenliga trädgårdsritningar sk illustrationsplan, del av eller hel tomt inkl planering av växter, förslag på markbeläggningar, förslag på byggnationer t ex pergola, uteplatser eller vindskydd.  Även planteringsplaner, belysningsplaner, växtlistor, bild och idékollage samt månadsvis skötselplan. Växtbeställningar och belysningsbeställningar. Pris enligt offert.

Grön Balans är verksam inom privatträdgård, offentliga grönytor t ex bostadsrättsföreningar eller förskolor