tjänster

Grön Balans har trygga och väl utarbetade samarbeten med företag i grön anläggningsbransch. Anläggare kan rekommenderas och samordnas av Grön Balans.

Privatkunder

Trädgårdskonsultation:
Jag ger rådgivning och ideér på plats i din trädgård eller motsvarande utifrån era behov. Du har papper och penna redo. Vi går igenom så mycket som hinns med på två timmar.
Pris: 2 timmar 2 500 kr inkl moms.

Trädgårdsdesign:
Jag utför konsultationer, idéskisser, skalenliga trädgårdsritningar sk illustrationsplan, del av eller hel tomt inkl planering av växter, förslag på markbeläggningar, förslag på byggnationer t ex pergola, uteplatser eller vindskydd.  Även planteringsplaner, belysningsplaner, växtlistor, bild och idékollage samt månadsvis skötselplan. Växtbeställningar och belysningsbeställningar. Projektledning.
Offert på förfrågan.

Husförsäljning:
Vid husvisning är trädgården det första som möter spekulanter. Det första intrycket. En trädgård och utemiljö i ordning höjer värdet på fastigheten.
Grön Balans ger rådgivning och bedömning om vad och hur trädgården med enkla och kostnadseffektiva åtgärder kan ges ett lyft inför visning och försäljning. Åtgärder utförs av Grön Balans, vid behov i samarbete med annat anläggningsföretag.
Offert på förfrågan.


Företagskunder
Grön Balans erbjuder konsultationstjänster mot t ex bygg och anläggningsföretag, företag i grönyte- och trädgårdsbransch, bostadsrättsföreningar, fastighetsföretag eller övriga förvaltare a gröna miljöer.

Gestaltning:
Tjänster som ovan under "trädgårdsdesign".
Grön Balans bistår med designhjälp även till trädgårdsföretag om ni inte själva tillhandahåller tjänsten eller helt enkelt inte får tiden att räcka.  

Nybyggnationer:
Där det byggs behöver den gröna miljön planeras. Kanske upprättas ett visningshus. Om det till huset adderas en grönskande och välkomnande entre´ blir det lättare för spekulanter att känna husets sammanhang med omgivning och sig själva. Det ger ett mervärde för kund vid första mötet.
Offert på förfrågan.

Behovsbedömning och åtgärdsförslag:
Ibland behöver utemiljön kring flerfamiljsbostäder, förskolor, skolor rustas upp. Grön Balans ger rådgivning och fullständig behovsbedömning som ger ökade estetiska värden, ökad hållbarhet och en mer kostnadseffektiv drift. Tjänsten inkluderar fullständig dokumentation med åtgärdsförslag och fotolikare. Skalenliga ritningar om så önskas.
Offert på förfrågan.

Skötselplan:
Grön Balans gör komplett skötselplan för drift av grön miljö. Exempelvis inför drift av grönytor som ska läggas ut på annan entreprenad eller inför resursplanering av egen förvaltning. Skötselplan innehåller aktuella ytor och växtlighet, skötselåtgärder, mängder och frekvenser. Skötselplanen innehåller drift över helt kalenderår.
Offert på förfrågan.

Underhållsplan:
Grön Balans utför underhållsplaner för en bättre överblick och långsiktig planering av underhållsbehov i grön förvaltning. Arbetet börjar med en inventering.
I inventeringen bedöms ev renoveringsbehov, (akuta/icke akuta) och ev behov av sk nollning av yta Därefter sammanställs underhållsbehov. Underhållsplanen blickar sedan framåt och sträcker sig över 10 år.
Offert på förfrågan.

Husförsäljning:
Enligt ovan, men naturligtvis välkomnar Grön Balans förfrågningar även av säljares ombud.